Yönetmelikler ve Yönergeler

Yönetmelikler ve Yönergeler

BELGE ADI TARİH İNDİR
Uluslararası ve Mobilite (Erasmus, Farabi, Mevlana, Çift Diploma)
Özel/Özel Durumlu Öğrenci, Öğrenci Toplulukları ve Ödül Yönergeleri
Disiplin, Soruşturma, Etik
Araştırma Merkezleri
Yayın, Destek, Performans, FSMH
Diğer
Fakülte - Yüksekokul Yönergeleri
Yürürlükten Kaldırılanlar
Muafiyet, Yatay/Dikey Geçiş, Çift Anadal/Yandal 20.01.2020
Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Ait Senato Esasları 21.10.2020
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 03.07.2013
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esasları 06.08.2020
Ortak Ders Yönergesi 30.03.2015
Yaz Okulu Yönetmeliği 30.03.2015
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 04.12.2014
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-2009 02.01.2005
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Uygulama Yönergesi 01.06.2011
Dörtlük-Yüzlük Sistem Not Dönüşüm Tablosu (F.Ü.) 01.07.2013
Azami Sürelerle ilgili Kanun Maddesi 09.07.2018
Tıp Fakültesi Yönergeleri 30.05.2019
Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi Yönetmelikleri 27.10.2013
Doktora Sonrası Araştırma Programı Yönergesi
Dörtlük-Yüzlük Sistem Not Dönüşüm Tablosu (YÖK)
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 01.04.2013
YÖK-Yurtiçi Ortak Lisansüstü Program Yönetmeliği
Fen Bilimleri Enstitüsü En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi