Duyurular

Koronavirüs (Covid-19) İle İlgili Alınacak Önlemler

13.03.2020

Koronavirüs salgını sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar Üniversitemizde alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

 • Üniversitemizde ortak olarak kullanılan tüm kapalı alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına,
 • COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla, Üniversitemiz Hastanesi/Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinlerin durdurulmasına, diğer birimlerde 60 yaş ve üzerinde bulunanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, kanser hastaları, organ nakli olanların 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmasına, diğer sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin taleplerinin Rektörlük tarafından değerlendirilmesine,
 • Gündüz Bakımevi, Kütüphaneler ve Spor Salonlarının 16.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatılmasına,
 • Üniversitemizde, kongre, konferans, sempozyum, çalıştay vb. her türlü tüm sosyal ve bilimsel nitelikteki etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 • Öğrenci ve personelin ortak kullanım alanlarına kontaminasyon riskine karşı alınacak önlemler, korunma yöntemleri ve genel hijyen kurallarını gösteren afişler ve görsellerin asılmasına,
 • Bina dışı kampüs alanlarındaki yürüyüş yolları, giriş ve çıkış kapıları, park ve spor alanları, çöp konteynırları vb. yerlerde günlük olarak dezenfeksiyon işleminin yapılmasına,
 • Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 • Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi tüm yurt dışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 • Staj öğrencileri ve Tıp Fakültesi intörn öğrencilerinin yıllık programlarının devamına, ancak intörn öğrencilerin mezuniyet sürelerini etkilemeyecek şekilde 16.03.2020 tarihinden itibaren 2 hafta süre ile izinli sayılmalarına,
 • Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisanüstü öğrencilerinde tatil kapsamında değerlendirilmesine,
 • Tüm öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal edileceği döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorun yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) görüşleri çerçevesinde Rektörlüğümüz tarafından karar vermiştir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ