Duyurular

Sürekli İşçi Alımı Kura Sonuçları ve Mülakat Sınavına ilişkin Duyuru

30.06.2020

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili olarak noter kurası sonucunsa isimleri belirlenen asıl ve yedek adayların başvuru süreci tamamlanmış olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarla ilgili sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

KURA SONUÇLARI 

NOTER KURA LİSTESİ

Temizlik Görevlisi (Normal)

Temizlik Görevlisi (Asıl) (Yedek)

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü-TMY)

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü-TMY)

Temizlik Görevlisi (Engelli)

Temizlik Görevlisi (Engelli)

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri                                       

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri                                       

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri

                                                                                                           

ASİL LİSTELER İÇİN SÖZLÜ SINAV BİLGİLERİ

Kadro/Unvan

Tarihi

Yeri

Saati

Temizlik Görevlisi

06.07.2020

1-200 Sıra Nolu Adaylar

Fırat Üniversitesi Kütüphanesi

(Rektörlük Kampüsü)

8:30

07.07.2020

201-400 Sıra Nolu Adaylar

8:30

08.07.2020

401-588 Sıra Nolu Adaylar

8:30

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü-TMY) 

06.07.2020                                                              

Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu (Rektörlük Kampüsü Veteriner Fakültesi)

8:30

Temizlik Görevlisi (Engelli) 

06.07.2020                                                                 

Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu (Rektörlük Kampüsü Veteriner Fakültesi)

13:30

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri                      

07.07.2020

01-55 Sıra Nolu Adaylar

Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu (Rektörlük Kampüsü Veteriner Fakültesi)

8:30

08.07.2020

56-110 Sıra Nolu Adaylar

8:30

09.07.2020

111-161 Sıra Nolu Adaylar

8:30

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri

06.07.2020

01-75 Sıra Nolu Adaylar

Prof.Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu (Rektörlük Kampüsü Fen Fakültesi)

8:30

07.07.2020

75-150 Sıra Nolu Adaylar

8:30

08.07.2020

151-226 Sıra Nolu Adaylar

8:30

                                                                 

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Sözlü sınav; görev konularına ilişkin bilgi düzeyi, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ve genel kültüre ilişkin konularda yapılacaktır. Sınavdan 60 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacaktır. Asıl ve yedek liste 60 ve üstü puan alanlar arasında puan sıralamasına göre belirlenecektir.

Not 1: Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır. Koruma ve Güvenlik Hizmetleri adaylarının Özel Güvenlik Sertifikası Kimlik kartını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

NOT 2: Yapılacak sözlü sınavı sonucunda; yeterli sayıda liste oluşmadığı taktirde noter kurasında belirlenen yedek listede yer alan adaylar ikinci bir ilanla sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.    Aşağıda istenilen belgelerin 03/07/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Rektörlük Binası Personel Girişi) teslim edilecektir.

Engelli Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Sürekli İşçi Mülakat Formu (Engelli) (web sayfasında mevcuttur)

2-Sağlık Kurulu raporu (aslı veya noter tasdikli örneği)

3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

4- Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)

5- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

Eski Hükümlü Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Sürekli İşçi Mülakat Formu (Eski hükümlü) (web sayfasında mevcuttur)

2- Eski hükümlü belgesi aslı

3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

4- Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)

5- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

Terörle Mücadelede Yaralanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Sürekli İşçi Mülakat Formu (Terör Mağduru) (web sayfasında mevcuttur)

2-Terör mağduru belgesi aslı

3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

4- Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)

5- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

Temizlik Görevlisi :

 1. Sürekli İşçi Mülakat Formu (Temizlik Görevlisi) (web sayfasında mevcuttur)
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 3. Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)
 4. Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge
 5. Kuraya öncelikli olarak katılan adayların, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle almış oldukları takdir belgesi

Hasta Bakım ve Temziliği  Adaylardan İstenilen Belgeler :

 1. Sürekli İşçi Mülakat Formu (Hasta Bakım ve Temizliği Hizmetleri) (web sayfasında mevcuttur)
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 3. Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)
 4. Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri :

 1. Sürekli İşçi Mülakat Formu (Koruma ve Güvenlik Hizmetleri) (web sayfasında mevcuttur)
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 3. Özel Güvenlik Sertifikası Kimlik Kartı  (önümüzdeki 4 ay geçerliliğinin olması )
 4. Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)
 5. Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge
 6. Kuraya öncelikli olarak katılan adayların, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle almış oldukları takdir belgesi

İrtibat no : 0 424 2370000/ Dahili No: 3077