Etkinlikler

ÇOCUKLARDA İNGUİNOSKROTAL BÖLGE HASTALIKLARI (TEMEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ-2)

13.04.2019

Üniversitemiz Fırat Tıp Fakültesi ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından 13 Nisan 2019, saat:09.00'da Fırat Üniversitesi Hastanesi 10. Kat Konferans Salonu (Mavi Salon)'nda "Çocuklarda İnguinoskrotal Bölge Hastalıkları" konulu Temel Eğitim Etkinlikleri-2 düzenlenecektir.

Konuşmacılar:

-Dr. Ahmet ÇELİK

-Dr. Ayşe KARAMAN 

-Dr.Cüneyt GÜNŞAR 

-Dr.Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA

-Dr. Mehmet SARAÇ

-Dr. Tugay TARTAR

-Dr.Ünal BAKAL