Strateji Geliştirme Kurulu

Strateji Geliştirme Kurulu

Fırat Üniversitesi strateji geliştirme kuluru çalışmalarına başlamıştır. Görüş ve önerilerinizi bu adrese bildirmenizi rica ederiz.

Duyurlar

Üniversitemiz mali iş ve işlemlerinde uyulması gereken esas ve usulleri belirleyen Ön Mali Kontrol Yönergesi Senatomuzun 12.02.2009 tarih ve 2008–2009/6 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

BELGE ADI TARİH İNDİR
Fırat Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi 21.06.2018
1-Satın Alma İslem Akış Şemasi (EK-1) 21.06.2018
İhale İşlem Dosyası Evrak Dizin Sırası (Ek-2) 21.06.2018