İç Kontrol İzleme, Yönlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Kurulu