Rektör Yardımcıları

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Bilal ÜSTÜNDAĞ

Prof. Dr. Bilal ÜSTÜNDAĞ

bustundag@firat.edu.tr

Kişisel Bilgiler
E-posta :
bustundag@firat.edu.tr
Eğitim Bilgileri

1965 yılında Elazığ’da doğan Prof.Dr.Bilal ÜSTÜNDAĞ ilk ,orta ve lise eğitimini tamamladıktan
sonra 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini 1989 yılında bitirmiş
ve mecburi hizmet sonrasında 1992 yılında Fırat Üniversitesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1996 yılında Uzman Dr, 1997 yılında
Yardımcı Doçent ve 2001 yılında da Doçent olan Bilal Üstündağ 2006 yılında Profesör
ünvanını almıştır.

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Araştırma Alanları

BİYOKİMYA ve KLİNİK BİYOKİMYA

Akademik Unvanlar / Görevler

1. Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Program Başkanlığı
Başkan » 1997 ile 2000 tarihleri arasında.
2. Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Yönetim Kurulu Üyesi » 1997 ile 2000 tarihleri arasında.
3. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi
Başhekim Yardımcısı » 1999 ile 1999 tarihleri arasında.
4. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Kl.Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuvar Sorumlusu
Koordinatör » 1999 ile 2002 tarihleri arasında.
5. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Koordinatör » 2002 ile 2007 tarihleri arasında.
6. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi Merkez Laboratuvar
Koordinatör » 2009 ile 2012 tarihleri arasında.
7. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu
Üye » 2000 ile 2004 tarihleri arasında.

Mesleki Deneyim

Lisans » 1989 Yılı mezunu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Doktora » 1996 Yılı mezunu
TIPTA UZMANLIK
Doçentlik » 2001
TIP
Profesörlük » 2006
TIP

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

mehmetyilmaz@firat.edu.tr

Kişisel Bilgiler
E-posta :
mehmetyilmaz@firat.edu.tr
Yabancı Diller

İngilizce

Araştırma Alanları

*Karayolu Esnek üstyapıları *Esnek Üstyapı Malzemeleri

Akademik Unvanlar / Görevler

1- Fırat Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisi
Müdür » 2015 tarihinden itibaren.

Mesleki Deneyim

Lisans » 2003 Yılı mezunu
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. ABD Ulaştırma
Doktora » 2011 Yılı mezunu
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. ABD Ulaştırma
Doçentlik » 2014
İnşaat Mühendisliği Bilim Alanı
Profesörlük » 2019
İnşaat Mühendisliği Ulaştırma bilim Dalı

Prof. Dr. Soner Özgen

Prof. Dr. Soner Özgen

sozgen@firat.edu.tr

Kişisel Bilgiler
E-posta :
sozgen@firat.edu.tr
Yabancı Diller

İngilizce

Yaptığı Tezler

Araştırma Alanları

Moleküler Dinamik Simülasyonları *Şekil Hatırlamalı Alaşımlar *Katıhal Faz dönüşümleri *Nükleer Elektronik *Bilgisayar Programlama

Akademik Unvanlar / Görevler

1-Fizik Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcısı » Temmuz 2002 ile Şubat 2004 tarihleri arasında.
2-Fizik Kulübü
Koordinatör » Eylül 2003 ile Haziran 2011 tarihleri arasında.
3-Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Başkanı » 2017-10-23 tarihinden itibaren.
4-Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür » 2016-08-23 tarihinden itibaren.
5-Fırat Üniversitesi
Senato Üyesi » 2016-09-15 tarihinden itibaren.
6-Fırat Üniversitesi Kalite Komisyonu
Üye » 2016-10-01 tarihinden itibaren.
7-Fırat Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü
Yönetim Kurulu Üyesi » 2016-08-01 tarihinden itibaren.
8-Merkezi Laboratuvar Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı » 2011-01-01 ile 2012-04-01 tarihleri arasında.
9-Bitlis Eren Üniversitesi
Rektör Danışmanı » 2010-01-21 ile 2016-05-01 tarihleri arasında.
10-Uluslararası İlişkiler Birimi
Müdür Yardımcısı » 2014-12-10 ile 2017-08-01 tarihleri arasında.
11-Fikri ve Sınai Haklar (Patent) Komisyonu
Kurul Üyesi » 2017-12-01 tarihinden itibaren.

Mesleki Deneyim

Lisans » 1990 Yılı mezunu
Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu
Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi;
Bir Radyasyon Sayacı Geliştirilmesi ve Çeşitli Ortamlarda Radyasyon Ölçümü
Doktora » 1997 Yılı mezunu
Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tezi;
Sayısal Hesaplama Yöntemlerinin Şekil Hatırlamalı Alaşımlarda Difüzyonsuz Dönüşümlere Uygulanması
Doçentlik » 2006
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
Profesörlük » 2011
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı