2017-2018 Akademik Takvim

ÖNLİSANS LİSANS GENEL AKADEMİK TAKVİMİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Tarih Yeni Öğrencilerin Kayıtları ÖSYM Takvimine göre yapılacaktır
14 Ağu-01 Eylül 2017

İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu’na Başvuru
08 Eylül 2017

İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık sınıfı okuyacak olan öğrencilerin listelerinin, Yabancı Diller Y.O. tarafından Fakültelere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

Ek Yerleştirme ile gelen öğrencilerin kayıtları ÖSYM Takvimine göre yapılacaktır
25 Ağu-12 Eylül 2017

Normal öğrenim süresini aşan I.öğretim öğrencilerinin katkı payını ve II.öğretim öğrencilerinin (Yeni kayıt olan öğrenciler dahil) öğrenim ücretlerini ödemesi
06 Eylül 2017

Zorunlu İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıfları için Güz Yarıyılı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

Önceki yıllarda devam şartını sağlamış ancak İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrenciler için Güz Dönemi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
25 Ağu-13 Eylül 2017 Öğrencilerin otomasyonda ders kaydı yapması

05-17 Eylül 2017 Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

08 Eylül 2017

Ders Uygulama Dosyasının, Bölüm/Program Başkanlıkları tarafından sorumlu öğretim elemanlarına teslim edilmesi
04-12 Eylül 2017

Açılan derslerde, bölüm dışından ders alacak öğrenciler için kontenjan sayısının ilgili Bölüm/Program Başkanlıklarından talep edilmesi, açılmasını uygun gören Bölüm/Program Başkanlığının istenilen kontenjanı otomasyona girmesi      
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması

08 Eylül 2017

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Yeterlik Sınavı
11 Eylül 2017

Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Güz yarıyılında öğrenime devam edecek öğrenciler için son başvuru tarihi
15 Eylül 2017

Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı (hazırlık programı olmayan bölümler için)
22 Eylül 2017

Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması için son tarih
Muafiyet başvuruları için son tarih

29 Eylül 2017  

İntibak kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi için son tarih
16 Ekim-03 Aralık 2017 Ara sınav dönemi Ara sınav ve mazeret sınav tarihleri birimler tarafından belirlenecektir
15 Aralık 2017 Ara sınav ve mazeret sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih

15 Aralık 2017 Derslerin Tamamlanması

16-17 Aralık 2017 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Genel Sınav Dönemi

     18-31 Aralık 2017 Genel sınav dönemi

29 Aralık 2017

İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı sonu
04 Ocak 2018

Genel Sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih
06-14 Ocak 2018

17 Ocak 2018 Bütünleme sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih

22 Ocak 2018  

 Güz yarıyılı %10’a giren öğrenci listelerinin ilanı 

26 Ocak 2018 Tek ders sınavı    

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİMİ BAHAR YARIYILI

22-26 Ocak 2018   Bölüm dışından ders alacak öğrenciler için kontenjan sayısının ilgili bölüm başkanlıklarından talep edilmesi, ders açılmasını uygun gören bölüm/program başkanlığının istenilen kontenjanı otomasyona girmesi
  Ders Uygulama Dosyasının, Bölüm/Program Başkanlıkları tarafından sorumlu öğretim elemanlarına teslim edilmesi
24 Ocak-04 Şubat 2018   Normal öğrenim süresini aşan I.öğretim öğrencilerinin katkı payını ve II.öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödemesi
24 Ocak-04 Şubat 2018 Öğrencilerin otomasyonda ders kaydı yapması
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması
04 Şubat 2018   Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Bahar yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi
12 Şubat 2018 Ders kayıt işlemlerinin Tamamlanması Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ders ekleme yapması için son tarih
Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması için son tarih
26 Şubat-21 Nisan 2018 Ara sınav dönemi Ara sınav ve mazeret sınav tarihleri birimler tarafından belirlenecektir
04 Mayıs 2018    Ara sınav ve mazeret sınav notlarının ilanı için son tarih
04 Mayıs 2018 Derslerin Tamamlanması
05-06 Mayıs 2018 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Genel Sınav Dönemi
07-20 Mayıs 2018 Genel Sınav dönemi
18 Mayıs 2018   İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı sonu 
18 Mayıs 2018   Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri için İntern eğitiminin sonu
21 Mayıs 2018   Yeni kayıtlı İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıfı öğrencileri için yabancı dil yeterlik sınavı
  Önceki yıllarda devam şartını sağlamış ancak İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıflarında başarısız olmuş öğrenciler için Bahar Dönemi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
23 Mayıs 2018    Genel sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih
26 Mayıs-03 Haziran 2018 Bütünleme sınav dönemi
06 Haziran 2018    Bütünleme sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih
08-11 Haziran 2018 Mezuniyet sınavı 
13 Haziran 2018    Bahar yarıyılı %10’a giren öğrencilerin ilanı 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017- 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

Yeni öğrencilerin kayıtları ÖSYM Takvimine göre yapılacaktır
Ek Yerleştirme ile gelen öğrencilerin kayıtları ÖSYM Takvimine göre yapılacaktır
1.SINIF
11 Eylül 2017 Ders yılı başlangıcı  
26 Eylül 2017 Muafiyet Başvuru İçin Son Tarih
08 – 19 Ocak 2018 ARA TATİL
09 - 10 Mayıs 2018 Mazeret sınavları 
14 Mayıs 2018 Türkçe Final Sınavı
15 Mayıs 2018 Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı
15 - 16 Mayıs 2018 (Pratik) Genel Sınavlar
18 Mayıs 2018 (Teorik) Genel Sınavlar
22 Mayıs 2018 Yılsonu derslerin bitişi
28 Mayıs 2018 Türkçe Bütünleme Sınavı
29 Mayıs 2018 Yabancı Dil  (İngilizce) Bütünleme Sınavı         
30 - 31 Mayıs 2018 (Pratik) Bütünleme sınavları 
01 Haziran 2018 (Teorik) Bütünleme sınavları 
2. SINIF
18 Eylül 2017 Ders yılı başlangıcı 
22 Ocak - 02 Şubat 2018 ARA TATİL
18 Mayıs 2018 Yılsonu derslerin bitişi
28 - 29 Mayıs 2018 (Pratik-Teorik) Mazeret sınavları
30 Mayıs 2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Final sınavı
30 Mayıs 2018 Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı                   
01 - 05 Haziran 2018 (Pratik) Genel sınavlar        
07 Haziran 2018 (Teorik) Genel sınavlar          
18 Haziran 2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bütünleme sınavı
18 Haziran 2018 Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı                   
18 - 20 Haziran 2018 (Pratik) Bütünleme sınavları 
22 Haziran 2018 (Teorik) Bütünleme Sınavları
3. SINIF
18 Eylül 2017 Ders yılı başlangıcı 
22 Ocak - 02 Şubat 2018 ARA TATİL 
23 Mayıs 2018 Yılsonu derslerin bitişi 
24 Mayıs 2018 (Pratik) Tıbbi Beceri Final Sınavı
31 Mayıs 2018 (Pratik) Mazeret sınavları
01 Haziran 2018 (Teorik) Mazeret sınavları
04 - 06 Haziran 2018 (Pratik) Genel sınavlar
08 Haziran 2018 (Teorik) Genel sınavlar
27 - 29 Haziran 2018 (Pratik) Bütünleme sınavları
02 Temmuz 2018 (Teorik) Bütünleme sınavları
4. SINIF
11 Eylül 2017  Stajların başlangıcı 
15 Eylül 2017 Formatif Sınav
29 Ocak – 02 Şubat 2018 ARA TATİL
22 Haziran 2018  Stajların bitişi 
05 - 27 Temmuz 2018  Bütünleme sınavları 
5. SINIF
05 Eylül 2017 Stajların başlangıcı
01 Haziran 2018 Stajların bitişi
07 - 22 Haziran 2018 Bütünleme sınavları
6. SINIF (İNTERNLİK DÖNEMİ)
01 Temmuz 2017 İnternlik dönemi başlangıcı
30 Haziran 2018  2017-2018 Mezuniyet 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017- 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

Yeni öğrencilerin kayıtları ÖSYM Takvimine göre yapılacaktır
Ek Yerleştirme ile gelen öğrencilerin kayıtları ÖSYM Takvimine göre yapılacaktır
1. SINIF
11 Eylül 2017 Ders Yılı Başlangıcı
15 Ocak – 26 Ocak 2018 ARA TATİL
4 Mayıs 2018 Ders Yılı Sonu
9-11 Mayıs 2018 Mazeret Sınavları
14 Mayıs 2018 (Pratik) Genel Sınavlar
15 Mayıs 2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Final Sınavı
16 Mayıs 2018 Türkçe Final Sınavı
17 Mayıs 2018 (Teorik) Genel Sınavlar
18 Mayıs 2018 Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı
21-22 Mayıs 2018 (Pratik) Bütünleme Sınavları
23 Mayıs 2018 Türkçe Bütünleme Sınavı
24 Mayıs 2018 (Teorik) Bütünleme Sınavları
25 Mayıs 2018 Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı
25 Mayıs 2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bütünleme Sınavı
2. SINIF
18 Eylül 2017 Ders Yılı Başlangıcı
22 Ocak – 02 Şubat 2018 ARA TATİL
18 Mayıs 2018 Ders Yılı Sonu
28-29 Mayıs 2018 Mazeret Sınavları
01-05 Haziran 2018 (Pratik) Genel Sınavlar
07 Haziran 2018 (Teorik) Genel Sınavlar
8-20 Haziran 2018 (Pratik) Bütünleme Sınavları
22 Haziran 2018 (Teorik) Bütünleme Sınavları
3. SINIF
18 Eylül 2017 Ders Yılı Başlangıcı
22 Ocak – 02 Şubat 2018 ARA TATİL
11 Mayıs 2018 Ders Yılı Sonu
15-18 Mayıs 2018 Mazeret Sınavları
22 Mayıs 2018 (Teorik) Genel Sınavlar
23-25 Mayıs 2018 (Pratik) Genel Sınavlar
19 Haziran 2018 (Teorik) Bütünleme Sınavları
20-22 Haziran 2018 (Pratik) Bütünleme Sınavları

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017 YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

24-26 Mayıs 2017 Yaz okulunda açılması öngörülen derslerin ve ders sorumlularının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi
31 Mayıs 2017 Açılması öngörülen derslerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından web sayfalarında ilanı
12-23 Haziran 2017 Ders ücretlerinin yatırılması ve ön kayıt yapılması
03-07 Temmuz 2017 Yaz Okulu kesin (ders) kayıtlarının yapılması
03-10 Temmuz 2017 Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
10 Temmuz 2017 Derslerin Başlaması
26 Ağustos 2017 Derslerin Bitişi
28-30 Ağustos 2017 Yaz Okulu Genel Sınavlarının yapılması
03 Eylül 2017 Sınav sonuçlarının Otomasyondan ilanı ve sonuçlandırılması için son tarih

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2018 YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

21-25 Mayıs 2018 Yaz okulunda açılması öngörülen derslerin ve ders sorumlularının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi
01 Haziran 2018 Açılması öngörülen derslerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından web sayfalarında ilanı
13-19 Haziran 2018 Ders ücretlerinin yatırılması ve kayıt için bölümlere başvuru yapılması
21-22 Haziran 2018 Yaz Okulu kesin (ders) kayıtlarının yapılması
25 Haz-06 Temmuz 2018 Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
09 Temmuz 2018 Derslerin Başlaması
02 Eylül 2018 Derslerin Bitişi
03-05 Eylül 2018 Yaz Okulu Genel Sınavlarının yapılması
07 Eylül 2018 Sınav sonuçlarının Otomasyondan ilanı ve sonuçlandırılması için son tarih

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

25 Ağustos –12  Eylül 2017 Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi 
26 Ağustos –13 Eylül 2017 Ders kayıtları
28-31 Ağustos 2017 Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi
5 Eylül–28 Eylül 2017 Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması 
11 Eylül 2017 Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)
13-15 Eylül 2017 Özel öğrenci kayıtları
22 Eylül 2017 Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması
22 Eylül 2017 Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü
9 Ekim–3 Aralık 2017 Ara sınav dönemi
16 Aralık 2017 Güz yarıyılı sonu
18-31 Aralık 2017 Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)
04 Ocak 2018 Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih
08-14 Ocak 2018 Bütünleme sınav dönemi  
17 Ocak  2018 Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih
26 Ocak 2018 Tezlerin enstitülere teslimi için son tarih (Tezlerin ciltlenmiş son hali)
26 Ocak  2018 Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son tarih

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ BAHAR YARIYILI

23-26 Ocak 2018 Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi
26 Ocak -4 Şubat 2018 Bahar yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi 
27 Ocak – 5 Şubat 2018 Ders kayıtları
29 Ocak 2018 Bahar yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)
06-08 Şubat 2018 Özel öğrenci kayıtları
12 Şubat 2018 Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması için son tarih
12 Şubat 2018 Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması
12 Şubat 2018 Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü
26 Şubat 21 Nisan 2018 Ara sınav dönemi
05 Mayıs 2018 Bahar yarıyılı sonu
07-20 Mayıs 2018 Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)
23 Mayıs 2018 Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih
28 Mayıs–03 Haziran 2018 Bütünleme sınav dönemi 
06 Haziran 2018 Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih
22 Haziran 2018 Seminer kitapçıklarının enstitüye teslimi için son tarih
10 Ağustos 2018 Tezlerin enstitülere teslimi için son gün (Tezlerin ciltlenmiş son hali)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

02 Mayıs 2017 Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 
12 Mayıs 2017 Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
30 Haziran 2017 Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi
24 Temmuz 2017 Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinden ilan edilmesi
31 Tem-11 Ağu 2017 Başvuru dönemi  
14-16 Ağustos 2017 Başvuruların değerlendirilmesi
18 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
21 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin  F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
22-25 Ağustos 2017 Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
05 Eylül 2017 Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sayfasından ilanı
06-08 Eylül 2017 Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
11-15 Eylül 2017 Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARINA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ BAHAR YARIYILI

04 Aralık 2017 Kontenjanların birimlerden istenmesi 
15 Aralık 2017 Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
29 Aralık 2017 Kontenjanların YÖK’e bildirilmesi
04 Ocak 2018 Kontenjanların ve başvuru şartlarının  F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
15-19 Ocak 2018 Başvuru dönemi 
22 Ocak 2018 Başvuruların değerlendirilmesi
23 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
24 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
25-26 Ocak 2018 Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
29 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı
30-31 Ocak 2018 Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
25 Ocak-02 Şubat 2018 Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

02 Mayıs 2017 Kontenjanların birimlerden istenmesi 
12 Mayıs 2017 Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
17 Temmuz 2017 Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
24 Tem-04 Ağu 2017 Başvuru dönemi  
07-11 Ağustos 2017 Başvuruların değerlendirilmesi
14 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
25 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
05-06 Eylül 2017 Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
07 Eylül 2017 Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı
08 Eylül 2017 Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
05-15 Eylül 2017 Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ BAHAR YARIYILI

04 Aralık 2017 Kontenjanların birimlerden istenmesi 
15 Aralık 2017 Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
02 Ocak 2018 Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
15-19 Ocak 2018 Başvuru dönemi 
22 Ocak 2018 Başvuruların değerlendirilmesi
23 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
24 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
25-26 Ocak 2018 Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
29 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı
30-31 Ocak 2018 Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
25 Ocak-02 Şubat 2018 Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (ÖSYM) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

01-15 Ağustos 2017 Başvuru dönemi  
16-23 Ağustos 2017 Başvuruların değerlendirilmesi
24 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
29 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin  F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
05-08 Eylül 2017 Öğrencilerin kayıtları
05-15 Eylül 2017 Kayıt yapan öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (ÖSYM) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ BAHAR YARIYILI

04 Aralık 2017 Kontenjanların birimlerden istenmesi 
15 Aralık 2017 Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
12 Ocak 2018 Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
15-19 Ocak 2018 Başvuru dönemi 
22 Ocak 2018 Başvuruların değerlendirilmesi
23 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
24 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
25-26 Ocak 2018 Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
29 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan yedek listedeki öğrencileri F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
30-31 Ocak 2018 Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
25 Ocak-02 Şubat 2018 Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

02 Mayıs 2017 Çift ana dal ve yan dal kontenjanların birimlerden istenmesi 
12 Mayıs 2017 Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
11 Ağustos 2017 Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
14-18 Ağustos 2017 Başvuru dönemi
21-22 Ağustos 2017 Başvuruların değerlendirilmesi
24 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
25 Ağustos 2017 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
05-06 Eylül 2017 Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
07 Eylül 2017 Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı
08 Eylül 2017 Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
05-15 Eylül 2017 Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ BAHAR YARIYILI

04 Aralık 2017 Çift ana dal ve yan dal kontenjanların birimlerden istenmesi 
15 Aralık 2017 Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
02 Ocak 2018 Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
15-19 Ocak 2018 Başvuru dönemi
22 Ocak 2018 Başvuruların değerlendirilmesi
23 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
24 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi
25-26 Ocak 2018 Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
29 Ocak 2018 Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin  F.Ü. internet sitesinde ilanı
30-31 Ocak 2018 Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
25 Ocak-02 Şubat 2018 Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

10-24 Temmuz 2017 Üniversitemiz öğrencilerinin özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye gitmek için Fak./Y.Okul/Konservatuvar/MYO’luna başvuru dönemi 
07-16 Ağustos 2017 Üniversitemizde özel öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencilerinin ilgili birimlere (Fak./Y.Okul/Konservatuvar/MYO) başvuru dönemi
17-25 Ağustos 2017 Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi
05-08 Eylül 2017 Özel öğrenci kararlarının Senato’da görüşülmesi
11-15 Eylül 2017 Özel öğrenci kayıtları
11-28 Eylül 2017 Danışmanlarıyla birlikte ders kayıtlarını yapmaları
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ BAHAR YARIYILI

18-29 Aralık 2017 Üniversitemizde özel öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencilerinin ve başka yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili birimlerine (Fak./Y.Okul/Konservatuvar/MYO) başvuru dönemi
08-10 Ocak 2018 Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi
15-19 Ocak 2018 Özel öğrenci kararlarının Senato’da görüşülmesi
22-24 Ocak 2018 Özel öğrencilerin kayıtları
22 Ocak-04 Şubat 2018 Danışmanlarıyla birlikte ders kayıtlarını yapmaları
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FARABİ VE MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI
15-25 Ağustos 2017   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin protokol formlarının ve listelerinin, bölümler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması
11 Eylül- 06 Ekim 2017   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları
15 Aralık 2017 Derslerin Tamamlanması
29 Ocak -05 Şubat 2018   Farabi ve Mevlana programı öğrencilerin transkriptlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili koordinatörlüğe gönderilmesi
BAHAR YARIYILI
01-12 Ocak 2018   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin protokol formlarının ve listelerinin, bölümler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
22-26 Ocak 2018   Farabi ve Mevlana değişim programı öğrenci kayıtlarının yapılması
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması
29 Ocak-02 Şubat 2018   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları
04 Mayıs 2018 Derslerin Tamamlanması
18-22 Haziran 2018   Farabi ve Mevlana programı öğrencilerin transkriptlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili koordinatörlüğe gönderilmesi
 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FARABİ VE MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI
15-25 Ağustos 2017   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin protokol formlarının ve listelerinin, bölümler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
11 Eylül 2017 Derslerin başlaması
11 Eylül- 06 Ekim 2017   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları
15 Aralık 2017 Derslerin Tamamlanması
29 Ocak -05 Şubat 2018   Farabi ve Mevlana programı öğrencilerin transkriptlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili koordinatörlüğe gönderilmesi
BAHAR YARIYILI
01-12 Ocak 2018   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin protokol formlarının ve listelerinin, bölümler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
22-26 Ocak 2018   Farabi ve Mevlana değişim programı öğrenci kayıtlarının yapılması
29 Ocak 2018 Derslerin başlaması
29 Ocak-02 Şubat 2018   Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları
04 Mayıs 2018 Derslerin Tamamlanması
18-22 Haziran 2018   Farabi ve Mevlana programı öğrencilerin transkriptlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili koordinatörlüğe gönderilmesi