İkinci Üniversite Tanıtımı Duyurusu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde öğrenim görmenin bir yolu da İkinci Üniversite imkanıdır.

Herhangi bir örgün ön lisans programı öğrencisi veya mezunları, İkinci Üniversite kapsamında

diledikleri ön lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabilirler.

Ayrıca herhangi bir lisans programı öğrencisi veya mezunları ise yine bu kapsamda diledikleri ön

lisans ya da lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabilir.

İkinci Üniversite kapsamında 2021-2022 öğretim yılında 21 lisans ve 41 ön lisans programımıza

öğrenci kabul edilmekte olup, söz konusu programlara kayıtlar 8 Ekim 2021 Cuma günü sonuna kadar

çevrimiçi (online) internet ortamında alınmaya devam etmektedir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden ve yazımız ekinde

gönderilen tanıtım broşüründen erişilebilir.

Bilgilerinizi, konunun kurumunuzda görev yapan personel ile öğrenci ve mezunlarına duyurulmak

üzere gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Fuat ERDAL

Rektör

Belgeler

Belge Adı Tarih İndir
İkinci Üniversite Tanıtımı Hk. (1).pdf 01-10-2021 13:15
Güncellendiği Tarih: 01-10-2021 13:15 |