Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi

TÜBİTAK 2237 programı kapsamında "Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi" . Katılımcıların eğitim süresince iaşe (öğle yemekleri ve ara ikramları), varsa yol (Elazığ dışından katılan en fazla 10 kişi ile sınırlıdır) ve konaklama giderleri TÜBİTAK bursu ile karşılanmaktadır. Son Başvuru tarihi 15.04.2014. Kontenjan ise 30'dur.

Güncellendiği Tarih: 29-09-2020 14:29 | Başlangıç Tarihi: 07-10-2021 09:00 | Bitiş Tarihi: 09-10-2021 12:00 | YER: Sağlık Bil. Fak.