Prof. Dr. Soner ÖZGEN

Genel Sekreter Yard. Namık Kemal ÖNDAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emre ÇOLAK

Daire Başkanı Murat Hilmi Aydın

Mehmet Salih YİĞİT

Av. Ahmet GÜNAY

Saliha TEMİZ

İlyas TÜRK