Fırat Üniversitesi strateji geliştirme kuluru çalışmalarına başlamıştır. Görüş ve önerilerinizi bu adrese bildirmenizi rica ederiz.

Duyurlar

Üniversitemiz mali iş ve işlemlerinde uyulması gereken esas ve usulleri belirleyen Ön Mali Kontrol Yönergesi Senatomuzun 12.02.2009 tarih ve 2008–2009/6 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Updated Date: 25-06-2021 00:51 |