Sosyal Bilimler Eğitimi Alt Komisyonu (SEKOM)

Doç. Dr. Haki PEŞMAN

Doç. Dr. Adem DOĞAN

Doç. Dr. Metin ÇAĞLAR

Dr.Öğr.Üyesi Birol AZAR

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GEDİK