2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde Uygulanacak Eğitim Modeli Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri doğrultusunda Fırat Üniversitesi’nde “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi”nde uygulanacak eğitim modeli Fırat Üniversitesi Senatosu toplantısında karara bağlandı.

Alınan karar gereği eğitim;

1.     Tıp Fakültesi (1,2,3,4,5,6. Sınıflar) HİBRİT

2.     Diş Hekimliği Fakültesi (2,3,4,5. Sınıflar) HİBRİT

3.     Sağlık Bilimleri Fakültesi (Uygulama Ağırlıklı Bölümler) HİBRİT

4.     Veteriner Fakültesi (4. Sınıflar) HİBRİT

5.     Sağlık Hizmetleri MYO  (Uygulama Ağırlıklı Sağlık Programları) HİBRİT

6.     Kovancılar MYO  (Uygulama Ağırlıklı Sağlık Programları) HİBRİT

7.     Diğer Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulları (Bütün Sınıfları) Uzaktan Eğitim Modeli ile yapılacaktır. 


·        "Hibrit Eğitim Modeli"nde öğrencilerin derslere katılma planları, devam durumlarının takibi ve sınavların uygulanmasına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymak şartıyla ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulları karar verecek ve gerekli açıklamaları kendi web sayfalarından duyuracaktır

·        Üniversitemiz bünyesinde "Hibrit Eğitim Modeli" ile işlenecek derslerin bilgileri ve ders programları birimlerin web sayfasından paylaşılacaktır

·        "Uzaktan Eğitim Modeli"nin uygulama esasları 2020-2021 güz yarıyılı için senato tarafından alınan kararlarla aynı şekilde yürütülecektir. 

·        Pandeminin seyrine göre dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacaktır.

·        Salgın endişesi ve barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrenciler kayıt dondurma haklarından yararlanabilir.

·        “Staj Seferberliği” kapsamında staj başvuru yapmayı planlayan öğrencilerimiz; 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren “www.yetenekkapisi.org” ve “ www.cbiko.gov.tr ” adreslerinden başvuru yapabilirler.

·        Detaylı bilgi ve güncel duyurular üniversitemiz kariyer merkezi web sayfasından (kariyer.firat.edu.tr) takip  edilebilir.

Güncellendiği Tarih: 17-02-2021 15:05 |