Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Prof. Dr. Seval YILMAZ
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN
Prof. Dr. Demet ÇİÇEK
Doç. Dr. Nevzat GÖZEL
Doç. Dr. Uğur DEVECİ
Doç. Dr. Fazilet ERMAN
Doç. Dr. Burcu GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Turgay BÖRK
Dr. Öğr. Üyesi Adem GÖK
Dr. Öğr. Üyesi Merve YILMAZ BOZOĞLAN