Yönetmelikler ve Yönergeler

Dökümanlar

Döküman İsmi Tarih İndir
Güz Ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri 18.08.2022 İndir
Fırat Üniversitesi Diploma, Sertifika ve Başarı Belgeleri Yönergesi 18.08.2022 İndir
Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 18.08.2022 İndir
Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne Ait Senato Esasları 09.06.2022 İndir
Diğer 24.02.2022 İndir
Fırat Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Yönergesi 08.02.2022 İndir
Fırat Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Ve Öğrenci Konseyi Seçim Yönergesi 08.02.2022 İndir
Fırat Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esasları 25.01.2022 İndir
Fırat Üniversitesi Çift Ana Dal Ve Yan Dal Programı Yönergesi 13.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 13.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi 04.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Disiplinlerarası Lisansüstü Programlar Yönergesi 04.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Yönergesi 04.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi 04.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi 04.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Doçentlik E-Sözlü Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 04.08.2021 İndir
Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 04.08.2021 İndir
Yürürlükten Kaldırılanlar 20.11.2020 İndir
Fen Bilimleri Enstitüsü En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi 20.11.2020 İndir
YÖK-Yurtiçi Ortak Lisansüstü Program Yönetmeliği 20.11.2020 İndir
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 20.11.2020 İndir
Dörtlük-Yüzlük Sistem Not Dönüşüm Tablosu (YÖK) 20.11.2020 İndir
Doktora Sonrası Araştırma Programı Yönergesi 20.11.2020 İndir
Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi Yönetmelikleri 20.11.2020 İndir
Tıp Fakültesi Yönergeleri 20.11.2020 İndir
Azami Sürelerle ilgili Kanun Maddesi 20.11.2020 İndir
Dörtlük-Yüzlük Sistem Not Dönüşüm Tablosu (F.Ü.) 20.11.2020 İndir
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Uygulama Yönergesi 20.11.2020 İndir
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-2009 20.11.2020 İndir
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20.11.2020 İndir
Yaz Okulu Yönetmeliği 20.11.2020 İndir
Ortak Ders Yönergesi 20.11.2020 İndir
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 20.11.2020 İndir
Fakülte - Yüksekokul Yönergeleri 20.11.2020 İndir
Yayın, Destek, Performans, FSMH 20.11.2020 İndir
Araştırma Merkezleri 20.11.2020 İndir
Disiplin, Soruşturma, Etik 20.11.2020 İndir
Özel/Özel Durumlu Öğrenci, Öğrenci Toplulukları ve Ödül Yönergeleri 20.11.2020 İndir
Uluslararası ve Mobilite (Erasmus, Farabi, Mevlana, Çift Diploma) 20.11.2020 İndir