Temel Değerler
Kalite: Üniversitemiz; eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerinde kaliteye, kalitenin içselleştirilmesine ve sürekliliğine önem vermektedir.

Şeffaflık: Yönetim faaliyetlerinde saydamlık, hesap verebilirlik, bununla beraber bireyler ve birimler arasında güven duygusunun korunması esastır.

Etik Değerlere Bağlılık: Misyon ve amaçlarımız doğrultusunda görevlerimizi; etik kurallara uygun olarak adaletle, dürüstçe, saygıyla ve zamanında yerine getirmek temel değerlerimizdendir.

Katılımcılık: Kaliteli ve başarılı bir yönetim gerçekleştirmek üzere, çalışmaların yürütülmesinde iç ve dış paydaşların katılımının sağlanması temel esaslarımızdandır.

Öğrenci Odaklılık: Öğrenci memnuniyetinin sürekli artırılması konusunda çalışmalar yapılması, karar alma süreçlerine öğrencilerin de katılması, eğitimin öğrenci merkezli yürütülmesi ve öğrencilerden alınan geri bildirimlerle sürekli iyileşmenin sağlanması temel değerlerimizdendir.

Sosyal Sorumluluk Bilinci: İlimiz, Bölgemiz ve Ülkemizle ilgili öncelikli konularda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek, Üniversitemizin temel değerlerindendir.

Çevreye Duyarlılık: Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması, doğal güzelliklerin korunması ve Üniversitemiz içerisinde geri dönüşüm bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması Üniversitemizin temel değerleri arasındadır.

Verimlilik: Temel görevlerimizi başarılı ve etkin bir şekilde sürdürmek, topluma ve paydaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmak/bu tür çalışmalarda yer almak, Üniversitemizin sağladığı katma değerin sürekliliğini ve artmasını sağlamak temel esaslarımızdandır.

Güncellendiği Tarih: 24-06-2021 10:26 |