2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI HAKKINDA DUYURU

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, Üniversitemizde 20 Kasım 2022 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili olarak;

 1.  Adaylar sınav giriş belgelerini Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin aday başvuru işlemleri ekranından  https://gyud.ataaof.edu.tr/ giriş yaparak temin edeceklerdir.
 2. Yazılı Sınav 20 Kasım 2022 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınav süresi 100 dakika olacaktır.
 3. Adayların sınav başlamadan en az 15 dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Sınav başlama saatinin 15'inci dakikasından sonra salona gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Oturma düzeninin sağlanmasında salon başkanı ve gözetmenler yetkili ve sorumludurlar. Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde sınava girmek adayın sınavının geçersiz sayılmasına sebep olacaktır.
 4. Adaylar sınavda kullanacakları kurşun kalem, silgi vb.araçları kendileri temin edecektir. 
 5. Adaylar Sınav kâğıdına, adını, soyadını ve istenen diğer bilgileri sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır.
 6. Adaylar, sınavlarda sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. Kimlik beyan etmeyen ve sınav giriş belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır. Sınava T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaporttan herhangi birisi ile girilecektir.
 7. Sınav sürecince gözetmenlere, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamayacaktır.
 8. Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi yasaktır.
 9. Sınav salonunda görevli bulunan gözetmenler sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden adayları bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere idareye bildireceklerdir.
 10. Adayların sınav süresince konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirecekler ve işlem yapacaklardır.
 11. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 60 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.
 12. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek izin sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
 13. Adayların sınava çanta ile girebilmeleri ancak yasak nesnelerin üst ve çanta içi araması yapılması ile mümkündür. Ancak adayların çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve sınav güvenliğini tehdit edebilecek araç gereç, silah vb. teçhizatla sınav binasına girmeleri yasaktır.
 14. Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı cevap kâğıdı ile sınava giriş belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.
 15. Herhangi bir şekilde sınav salonu dışında soru ve soru kitapçıklarını çıkarma teşebbüsü tespit edilenler hakkında idari işlem yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             REKTÖRLÜK

Güncellendiği Tarih: 15-11-2022 05:57 |