2022-2023 BAHAR YARIYILINDA ÖRGÜN ÖĞRETİMDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI

                                     2022-2023 BAHAR YARIYILINDA ÖRGÜN ÖĞRETİMDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI

  1. 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesine karar verilmiştir. Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkındaki YÖK yazısı için tıklayınız. Pedagojik formasyon eğitimi alınabilen alanlar için .tıklayınız.

 

  1. Pedagojik Formasyon Eğitimi (PFES) derslerini, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde Pedagojik Formasyon eğitimi alınabilen programların son sınıf öğrencileri (mezuniyet aşamasındaki öğrenciler) formasyon derslerini ders yükünü aşmamak kaydı ile Öğrenci Bilgi Sistemleri üzerinden seçebilirler. (Bir bölümün/programın normal ders yükü, öğrencinin bulunduğu dönemdeki toplam ders sayısıdır. Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile en fazla üç ders arttırılabilir.)

 

 

  1. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde aşağıda belirtilen dersler verilecektir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

PFES202

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

PFES204

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

4

PFES302

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

4

PFES304

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

 

  1. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine mahsus olmak üzere;

 

  1. Formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakülte/bölümlerde kayıtlı son sınıf mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin çevrim içi olarak başvuru yapmaları halinde, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlamaları kaydıyla bahar döneminde, yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dâhil PFES derslerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir.
  2. Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet işlemlerinin tamamlanarak diplomasını almak isteyen öğrenciler mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabilecekler, kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak (a) fıkrası uyarınca formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek istediğini yazılı olarak bildiren öğrenciler ise, öğrenimlerine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başına kadar devam edebileceklerdir.
  3. Son sınıf öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini bahar döneminde almış ve (b) fıkrası uyarınca lisans programından mezun olmuş olanların talep etmeleri halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlarının yapılarak almaları gereken diğer dersleri yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alabilmeleri, bu durumda olup söz konusu sertifika programına kayıt olanların Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın 11. maddesinde yer alan sertifika programı öğrenim ücretini, sertifika programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödemeleri gerekmektedir.

            NOT :  Örgün eğitimde devam eden son sınıf öğrencileri Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini (müfredat dışından) seçebilirler.

Güncellendiği Tarih: 27-02-2023 13:50 |