images

İSLAM VE MEDENİYET 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Üniversitemizin ev sahipliğinde Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği “İslam ve Medeniyet 2. Uluslararası Sempozyumu” bu yıl “İHY” alt başlığı ile 17-18 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecektir. 

Sempozyum ile ilgili bilgilere http://islamvemedeniyet.firat.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilecek olup, etkinliğin çağrı metni ve afişi ekte gönderilmiştir. 

Not: Bildiri özeti için son tarih 22 Nisan 2022’dir.

Güncellendiği Tarih: 03-02-2022 09:47 | Başlangıç Tarihi: 17-10-2022 09:00 | Bitiş Tarihi: 18-10-2022 17:00 | YER: