Announcement Regarding Continuous Recruitment

Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili olarak noter kurası sonucunda isimleri belirlenen asıl ve yedek adaylar belirlenmiştir.

  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.    Aşağıda istenilen belgelerin 18/12/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

Temizlik Görevlisi :

 1. Nüfus Kayıt Örneği
 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 1. Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)
 1. Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge
 1. Sağlık Kurulu Raporu
 1. Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, Yaşlılık veya Malullük Aylığı Almaya Hak Kazanmadığına Dair Belge (SGK'dan Alınacak)
 1. Varsa Sigorta/Bağkur Hizmet Belgesi Dökümü
 1. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri :

 1. Nüfus Kayıt Örneği
 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 1. Özel Güvenlik Sertifikası Kimlik Kartı  (önümüzdeki 4 ay geçerliliğinin olması )
 1. Adli Sicil Belgesi (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.) (E-Devlet üzerinden alınan internet çıktısı da olabilir)
 1. Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge
 1. Sağlık Kurulu Raporu
 1. Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, Yaşlılık veya Malullük Aylığı Almaya Hak Kazanmadığına Dair Belge (SGK'dan Alınacak)
 1. Varsa Sigorta/Bağkur Hizmet Belgesi Dökümü
 1. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)

YERLEŞTİRME İŞLEMİ: Asıl olarak ilan edilen adayların, müracaat başlangıç-bitiş tarihleri içerisinde yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl olarak ilan edildiği halde süresi içerisinde istenen evraklarla müracaat etmeyenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin ataması yapılmayacaktır.
İrtibat no : 0 424 2370000/ Dahili No: 3077

Updated Date: 11-12-2020 13:18 |