Rektörlüğe Bağlı Birimlerdeki Akademik Personel ve Daire Başkanı Kadrosunun Dengi ve Üstü Kadrolarda Bulunanlar İçin Disiplin Kurulu

Prof. Dr. Soner ÖZGEN

Prof. Dr. Zülfü Çınar ULUCAN

Prof. Dr. Bahar DEMİREL

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR