Öğretim Programı Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Soner ÖZGEN

Prof. Dr. Erkan TANYILDIZI

Prof. Dr. Yalın Kılıç TÜREL

Doç. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Doç. Dr. Ferhat BAHÇECİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat UÇAR

Öğretim Görevlisi Dr. Serkan PULLU

Arş. Gör. Süleyman Eren YÜRÜK

Arş. Gör. Seda ÖZER ŞANAL