Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Arştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Prof. Dr. Bahar DEMİREL

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

Prof. Dr. Arzu Yadigar DURSUN

Prof. Dr. Yakup DEMİR

Prof. Dr. Raşit ZENGİN