Bilgi Güvenliği Ekibi

Genel Sekreter Yard. Namık Kemal ÖNDAŞ

Öğr. Gör. Hakan GÜLER

Arş. Gör. Oğuzhan KATAR

Öğr. Gör. Semih DİKMEN

Mehmet Emin BAYSAL

Resul YILDIRIM

İrfan KILIÇ