Sağlık Bilimleri Eğitimi Alt Komisyonu (SAKOM)

Prof. Dr. Necip PİRİNÇCİ

Prof. Dr. Talat GÜLER

Prof. Dr. Ömer KIZIL

Doç. Dr. Semra TÜRKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Sinan OCAK