Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr. Bilal ÜSTÜNDAĞ
Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE
Prof. Dr. Mustafa İSSİ
Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Prof. Dr. Edibe PİRİNÇCİ
Prof. Dr. Sadık YILMAZ